تیم ما

اعضای تیم قهرمانان صلح


مهدی بهرام
موسس

تاسیس خیریه قهرمانان صلح - برنامه ریزی برای صلح - طراحی و ساخت اولین ویدیو - طراحی و ساخت وب سایت اولیه - انجام کار ها به صورت عمومی

رضا بابا جانی
گرافیست

طراحی لوگوی زیبا و مفهومی قهرمانان صلح

ستاره فروزان
روابط عمومی

پیگیری کارهای قهرمانان صلح

علی غفاری
Developer

مشاوره جهت بهبود برنامه ریزی های هنر صلح